Referentie omschrijving

De gemeente had de wens om de Bergkerk te kunnen gebruiken als expositieruimte en museum. Om deze laatste te kunnen verwezenlijken was het noodzakelijk om aan strikte eisen m.b.t. het binnenklimaat te voldoen qua temperatuur en relatieve vochtigheid. Omdat de Kerk uiteraard niet conform “bouwbesluit” anno nu gebouwd is was dit een behoorlijke uitdaging. Bgreen heeft desalnietemin een systeem bedacht om te kunnen voldoen aan de opeen na hoogste ASHRAE klasse. Bgreen heeft het systeem bedacht, ontworpen en de implementatie begeleidt.