Referentie omschrijving

In 2015 heeft basisschool de Bolster in Raalte haar nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Het schoolgebouw is gebouwd op basis van vernieuwbouw. De oude school is gedeeltelijk gesloopt en hergebruikt. Om de leerdoelstellingen te kunnen verwezenlijken is er een nieuw deel bijgebouwd. Zodoende ontstaat er een grote binnenruimte waar de leerlingen diverse activiteiten hebben.

Bgreen heeft deze complete vernieuwbouw gecoördineerd van ontwerp tot oplevering. De bouw is in bouwteam uitgevoerd met zowel bestaande relaties van Mijnplein als nieuwe uitvoerders.